BORGARE, THE GAME
Trykk på "ROOLLAA!!!" knappen og les av på borgometeret hvor mye øl (helst borg) du må drikke.

    Regler:
  • Du kan ikke gi deg å spille etter du har rollet
  • Om et av bildene av ølen ved blir uskarpt, må du drikke dobbelt.
  • Er begge ølene uskarpe må du drikke 5 ganger så mye.


Borgometer:

1 2 3 4 5 6 7 8
               

"Du må drikke 6 slurker ĝl!"

Ods:
Hvor mange øl du må drikke 1-8
Et uskarpt bilde: 1-10
To uskarpe bilder 1-100

Laget av: Adrian Fjellberg